Orias produktion

Produktionskedjan

Hela produktionskedjan är registrerad hos Fairtrade Sverige och alla enheter har ett licensnummer hos Fairtrade. De uppfyller alla lagstadagde krav (vilket inte alltid är vanligt inom textilindustrin) och har krav på arbetssäkerhet.

Ekologisk odling

Ekologisk bomullsodlingBomull

Bomullen kommer från Indien och är etiskt certifierade genom FLO – Fairtrade:s (tidigare Rättvisemärkt) internationella organ. Bomullen är också ekologiskt certifierad av tredje oberoende part. Läs mer under bomullsodling.

Bomullen i Orias kläder kommer från Agrocel i norra Indien. Där är odlingen 100 % organisk. Odlingarna besprutas inte med skadliga bekämpningsmedel och man använder sig av droppbevattning som kräver låg vattenförbrukning.

Några problem i konventionell odling:

 • Miljöförstörelse p.g.a. bekämpningsmedlen.
 • Skuldspiral skapas för bomullsodlare p.g.a. höga kostnader för bekämpningsmedlen.
 • Kroniska sjukdomar och dödsfall p.g.a. bekämpningsmedlen.
 • Vattenintensiv odling.

Rensning och spinning

Där våra t-shirts tillverkas används vindkraft i dessa led.

Färgning

Orias textilier som är fria från azofärger och våra GOTS – certifierade t-shirts är färgade i slutna kärl och restprodukterna slängs inte ut i avlopp och vattendrag utan tas omhnad om på ett miljövänligt sätt

TygSömnad

Kassar vi gjorde åt Coop tillverkas i en fabrik i Sydindien. Fabriken startade som ett Fair-Trade-projekt för att ge möjlighet till inkomst för framförallt kvinnor. Där ges de anställda 30-50% högre i lön än vad man brukar få inom den branschen.

Oria samarbetar med utländska företag som också är licenstagare hos Fairtrade och arbetar utifrån Fair-Trade-principer.

Transport

Vid transporter av vårt eget sortiment använder oss alltid av sjöfrakt. Sjöfrakt mellan Indien och Sverige tar mellan 3-5 veckor. Vi rekommenderar våra kunder att välja sjöfrakt vilket är mer miljövänligt och ekonomiskt.

Tryck

I Indien används miljövänliga färger vid tryck och i Sverige kan vi erbjuda helt ftalatfria tryckfärger.

bard1

Oria är ett svenskt företag som arbetar med design- och produktion. Vi har en egen kollektion men till största delen tar vi fram kundunika produkter t ex tygkassar.

Sandhya Randberg grundade företaget 2007 och blev den första licenstagaren hos Fairtrade Sverige för bomull.

All produktion är sker under rättvisa arbetsvillkor och vi erbjuder de starkaste miljöcertifieringarna – för människa och miljö.

bard1

Oria-etikett

Hållbar utveckling

Fair Trade eller Rättvis handel arbetar med hänsyn till människa och miljö. Några viktiga grundprinciper för en Rättvis handel är:

 • Betalning så att man kan leva på sin lön.
 • Organisationsrätt.
 • Säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • Inget barnarbete får förekomma.

Vår bomullsproducent hjälper ca 20 000 småbönder i Indien. De får rättvist betalt för sin bomull och även stöd och hjälp för att driva och utveckla odlingen på ett ekologiskt och hållbart sätt.

Oria arbetar aktivt för att de fackliga rättigheterna ska tillämpas hos vår producent i Sydindien.

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade, tidigare Rättvisemärkt är din oberoende garanti för att produkter med detta certifieringsmärke är gjord av bomull i enlighet med Fairtrade-kriterier.

När du köper Rättvisemärkt bidrar du till bättre arbets- och levnadsvillkor för bomullsodlare i utvecklingsländer. Samtidigt medverkar du till ökad miljöhänsyn. På våra egna kassar sitter Fairtrade-symbolen utanpå på väskan.

Oria är leverantör av Fairtrade-märkta produkter. Oria var Sveriges första licenstagare för produkter av Fairtrade-certifierad bomull.

Tyg

Orias miljöpolicy

Orias miljöpolicy är att driva ett företag som i största möjliga mån tar miljöhänsyn. Viktiga områden är främst materialval, leverantörers arbete och transporter.

Vi arbetar utifrån ett kretslopps-perspektiv där vi ständigt försöker förbättra verksamheten. Detta gör vi genom att arbeta med en egen Miljödeklaration baserad på ISO 14001.

I miljöpolicyn har vi bl.a.:

 • Identifierat de miljöaspekter som orsakas av vår verksamhet.
 • Identifierat och skaffat oss tillgång till gällande lagar och andra krav.
 • Satt upp relevanta miljömål, både övergripande och detaljerade.

Facebook