Hållbar utveckling

Fair Trade eller Rättvis handel arbetar med hänsyn till människa och miljö. Några viktiga grundprinciper för en Rättvis handel är:

  • Betalning så att man kan leva på sin lön.
  • Organisationsrätt.
  • Säker och hälsosam arbetsmiljö.
  • Inget barnarbete får förekomma.

Vår bomullsproducent hjälper ca 20 000 småbönder i Indien. De får rättvist betalt för sin bomull och även stöd och hjälp för att driva och utveckla odlingen på ett ekologiskt och hållbart sätt.

Oria arbetar aktivt för att de fackliga rättigheterna ska tillämpas hos vår producent i Sydindien.

Orias miljöpolicy

Orias miljöpolicy är att driva ett företag som i största möjliga mån tar miljöhänsyn. Viktiga områden är främst materialval, leverantörers arbete och transporter.

Vi arbetar utifrån ett kretslopps-perspektiv där vi ständigt försöker förbättra verksamheten. Detta gör vi genom att arbeta med en egen Miljödeklaration baserad på ISO 14001.

I miljöpolicyn har vi bl.a.:

  • Identifierat de miljöaspekter som orsakas av vår verksamhet.
  • Identifierat och skaffat oss tillgång till gällande lagar och andra krav.
  • Satt upp relevanta miljömål, både övergripande och detaljerade.