HÅLLBAR UTVECKLING GENOM EN RÄTTVIS HANDEL

Fair Trade eller Rättvis handel arbetar med hänsyn till människa och miljö. Några viktiga grundprinciper för en Rättvis handel är:
 • Betalning så att man kan leva på sin lön.
 • Organisationsrätt.
 • Säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • Inget barnarbete får förekomma.
 • Hela produktionskedjan är registrerad hos Fairtrade Sverige och alla enheter har ett licensnummer hos Fairtrade. De uppfyller alla lagstadgade krav (vilket inte alltid är vanligt inom textilindustrin) och har krav på arbetssäkerhet.
Här kan du läsa om Orias produktion.
Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade, tidigare Rättvisemärkt är din oberoende garanti för att produkter med detta certifieringsmärke är gjord av bomull i enlighet med Fairtrade-kriterier. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till bättre arbets- och levnadsvillkor för bomullsodlare i utvecklingsländer. Samtidigt medverkar du till ökad miljöhänsyn. På våra egna kassar sitter Fairtrade-symbolen utanpå på väskan. Oria var Sveriges första licenstagare för produkter av Fairtrade-certifierad bomull.
Skärmavbild 2020-07-24 kl. 23.19.09

Levnadslöner

Orias t-shirts betalas med levnadslön. En levnadslön är en lön som arbetaren kan leva på och den ska täcka bland annat mat, husrum, sjukvård, skolgång för eventuella barn och ett litet sparande för oväntade utgifter. Lönen ska också kunna försörja arbetarens familj. 

En minimilöner  går inte att leva på och den ligger mellan 20- 30 % lägre än levnadslönerna i Indien, Kambodja och Bangladesh. Rätten till en lön som går att leva på är inskriven i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och formuleras som rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger arbetaren och hennes/hans familj en människovärdig tillvaro.

Scarrier

Produktionskedjan

Där våra t-shirts tillverkas används vindkraft i dessa led.Orias textilier som är fria från azofärger och våra GOTS – certifierade t-shirts är färgade i slutna kärl och restprodukterna slängs inte ut i avlopp och vattendrag utan tas om hand om på ett miljövänligt sätt.

 

ekologiskbomull

Bomullsodling

Bomullen kommer från Indien och är etiskt certifierade genom FLO – Fairtrade:s internationella organ. Bomullen är också ekologiskt certifierad av tredje oberoende part. Läs mer under bomullsodling. Bomullen i Orias kläder kommer från olika delar i Indien.I de ekologiska odlingarna besprutas inte med skadliga bekämpningsmedel och man använder sig av droppbevattning som kräver låg vattenförbrukning. Några problem i konventionell odling är:

 • Miljöförstörelse p.g.a. bekämpningsmedlen
 • Skuldspiral skapas för bomullsodlare p.g.a. höga kostnader för bekämpningsmedlen
 • Kroniska sjukdomar och dödsfall p.g.a. bekämpningsmedlen 
SPINNA

Rensning och spinning

Där våra t-shirts tillverkas används vindkraft i dessa led.

Orias textilier som är fria från azofärger och våra GOTS – certifierade t-shirts är färgade i slutna kärl och restprodukterna slängs inte ut i avlopp och vattendrag utan tas om hand om på ett miljövänligt sätt

sömnad eko fairtrade Oria

Sömnad

Kassar vi gjorde åt Coop tillverkas i en fabrik i Sydindien. Fabriken startade som ett Fair-Trade-projekt för att ge möjlighet till inkomst för framförallt kvinnor. Där ges de anställda 30-50% högre i lön än vad man brukar få inom den branschen. Här sys kassar till K2 i Västerås.

Oria samarbetar med utländska företag som också är licenstagare hos Fairtrade och arbetar utifrån Fair-Trade-principer.

 

oria-design-hs

Färgning och tryck

I Indien används miljövänliga färger vid tryck och vi erbjuder ftalatfria tryckfärger. Vi erbjuder en tryck enligt certifiering GOTS i både Sverige och Indien.
laga-280x250

Oria återvinner, återanvänder och lagar

Här lagar vi av alla sorts tygkassar kostnadsfritt på ICA Maxi Hälla för att förlänga kassarnas livslängd. 
Vi tillverkar fr o m 2020 bara kassar av återvunnet material.
Det är en del av den cirkulära ekonomi vi vill vara del av. 

oria logo

Orias miljöpolicy

Orias miljöpolicy är att driva ett företag som i största möjliga mån tar miljöhänsyn. Viktiga områden är främst materialval, leverantörers arbete och transporter.

Vi arbetar utifrån ett kretslopps-perspektiv där vi ständigt försöker förbättra verksamheten. Detta gör vi genom att arbeta med en egen Miljödeklaration baserad på ISO 14001.

I miljöpolicyn har vi bl.a.:

 • Identifierat de miljöaspekter som orsakas av vår verksamhet.
 • Identifierat och skaffat oss tillgång till gällande lagar och andra krav.
 • Satt upp relevanta miljömål, både övergripande och detaljerade.